Sesajen Larungan

December 27, 2021 Ramli Lahaping 0

Setelah komat-kamit, Marji pun melarung sesajen di sungai. Dengan wadah anyaman bambu, persembahan berupa daging ayam, telur, nasi ketan, serta buah kelapa dan pisang, akhirnya […]